Tuesday, September 4, 2012

chula sua chua nha


blog này là để kiểm tra hàng ngày và giải quyết các vấn đề của nhà
chúng tôi sẽ đăng;
1. mẫu thiết kế mới của đồ nội thất
2. những điều mới mua
3. menu mới cho đầu bếp
4. những điều để làm sạch
5. những điều để sửa chữa

this blog is for check everyday and solve the problems of the house
we will post;
1. new designs of furniture
2. new things to buy
3. new menus for cook 
4. things to clean
5. things to repair

No comments:

Post a Comment