Tuesday, September 25, 2012

mới mặt tiền- đánh mặt tiền và sơn màu xanh
- brush the facade  and paint in blue color

Wednesday, September 12, 2012

sân khấu- sửa chữa sân khấu cho buổi hòa nhạc

- repair the stage for the concert

big fan+ wheels- bạn nên mua và đặt bánh xe máy Quạt to

-you should buy and put wheels to the ventilator

Tuesday, September 4, 2012

chula sua chua nha


blog này là để kiểm tra hàng ngày và giải quyết các vấn đề của nhà
chúng tôi sẽ đăng;
1. mẫu thiết kế mới của đồ nội thất
2. những điều mới mua
3. menu mới cho đầu bếp
4. những điều để làm sạch
5. những điều để sửa chữa

this blog is for check everyday and solve the problems of the house
we will post;
1. new designs of furniture
2. new things to buy
3. new menus for cook 
4. things to clean
5. things to repair